7 feb. 2011

PROVES HOMOLOGADES A2 (ANGLÈS I FRANCÈS)

PROVES HOMOLOGADES PER A LA OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC A L’IES CAMPANAR

L’informació es donarà als alumnes en classe.
Poden accedir tots els alumnes que tinguen almenys 16 anys complits el 31 de desembre de 2011.
La matrícula es farà els dies 7, 8 i 9 de febrer.
La llista d’admessos es farà pública el 10 de febrer.
La llista de aprovats es farà pública el 10 de març.


HORARI DE LES PROVES:
Proves per a l'obtenció del Certificat de Nivell Bàsic d'Anglès (A2)
Els exàmens d'Anglès tindran lloc a la Sala d'Usos Múltiples el proper 28 de Febrer a les 12’00 hores (Listening, Reading Comprehension and Writing), (140minuts).
L'Expressió oral serà el 25 i 28 de Febrer al departament d'Anglès. L’horari es comunicarà directament als alumnes matriculats depenent de la professora d’anglès que tinguen.


Proves per a l'obtenció del Certificat de Nivell Bàsic de Francès (A2)
Els exàmens de Francès tindran lloc a la Sala d'Usos Múltiples el proper 25 de Febrer a les 9.15 hores (Comprensió escrita i oral i expressió escrita), (140minuts).
L’Expressió oral serà el 28 de Febrer, a l'aula de Francès a les 10’00 hores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario