29 ene. 2010

PROVES PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC (A2) DE FRANCÈS I D'ANGLÈS

Proves per a l'obtenció del Certificat de Nivell Bàsic d'Anglès (A2)
ORDE de 23 de desembre de 2009, de la Conselleria
d’Educació, per la qual es regulen les proves homologades
per a l’obtenció del Certificat de Nivell Bàsic de les
llengües alemany, francès, anglès i italià, cursades per
l’alumnat d’Educació Secundària .
La llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en l’article
59.1, determina que les ensenyances del Nivell Bàsic tindran les característiques
i l’organització que les administracions educatives determinen.
El Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen
els aspectes bàsics del currículum de les ensenyances d’idiomes de
règim especial regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació, estableix en l’article 2 que l’esmentat nivell tindrà com a
referència les competències pròpies del nivell A2 del Consell d’Europa,
segons es defineix este nivell en el Marc Comú Europeu de Referència
per a les Llengües.
Els exàmens d'Anglès tindran lloc a la Sala d'Usos Múltiples el proper 22 de Febrer a les 16.50 hores (Listening, Reading Comprehension and Writing). L'Oral serà el 25 de Febrer al departament d'Anglès a les 16.00 i no més per a aquells alumnes que hagen aprovat les proves del dia 22. És per això que la llista d'aprovats es farà pública el mateix dia 25 a les 12.00 hores.
Els exàmens de Francès tindran lloc a la Sala d'Usos Múltiples el proper 23 de Febrer a les 12.30 hores (Comprensió i expressió escrita). L'Oral serà el 25 de Febrer, a l'aula de Francès a les 16.00 i no més per a aquells alumnes que hagen aprovat les proves del dia 22. És per això que la llista d'aprovats es farà pública el mateix dia 25 a les 12.00 hores. També es recorda als alumnes que hauran de formalitzar la matrícula a la Secretaria de l'Institut (1-5 Febrer).

28 ene. 2010

NOTICIES DEL CENTRE

Sara Bueno i Rafael Ibáñez han sigut seleccionats per a participar en la fase Nacional del Concurs organitzat per la Fundació S. Patrici "Modelo del Parlamento Europeo". Els alumnes seleccionats de tota Espanya acudiran a Madrid el dia 19 de febrer per a debatre amb els seus companys, esta vegada sobre dos temes diferents dels que van preparar per a la fase Autonòmica, i participaran en l'Assemblea General que tindrà lloc en la Sala de Columnes del Congrés dels Diputats el dilluns dia 22 de febrer des de les 9 fins a les 18h. Ànim i a per la fase europea!"


Els  alumnes de 2n de batxillerat de l'optativa de Química acudiren el 27 de gener a un activitat de pràctiques en el laboratori de la Facultat de Químiques a Burjassot amb la seua professora Na Carmen Serra.

18 ene. 2010

L'IES CAMPANAR NOVAMENT PARTICIPA EN EL PROGRAMA "MODEL DE PARLAMENT EUROPEU"


Este és el segon any en què el nostre Institut participa en les sessió Autonòmica de "Model de Parlament Europeu" organitzat per la Fundació Sant Patrici vinculada a Caixa Madrid. Quatre alumnes van ser seleccionats pels treballs presentats: "El procés de Bolonya", "La dependència energètica d'Europa", "La crisi econòmica" i "L'Eutanàsia".

Sara Bueno, Rafael Ibañez, Marta Ramos i Pedro Serrano han realitzat un magnific treball tant en les sessions de treball internes, debatent en les seues comissions corresponents amb alumnes d'altres centres educatius de diferents parts del territori nacional, com en la sessió de les Corts Valencianes, que va tindre lloc el divendres dia 15 de gener.

La Comunitat Educativa de l'IES Campanar se sent molt orgullosa d'ells tant per la profunditat dels seus treballs com pels seus valors de respecte i col·laboració amb la resta de l'equip. Enhorabona a ells i a la professora Mª Jesus Caballer.