5/11/2014

VISITA DEL COL·LEGI 1517 DE MOSCOU

El dia 4, van visitar el nostre IES un xicotet grup d'alumnes russos, acompanyats de les seues professores. El Col·legi 1517 de Moscou ha vingut a la nostra ciutat per visitar i convidar-nos a participar, si és possible el proper curs, en la conferència internacional "Ciència Unescamus", on hi participen estudiants i professors de tot el món.
A la seua arribada a l'IES, els nostres alumnes els van presentar el centre i els van explicar el seu projecte d'investigació "La velocitat de la teua atenció". Així mateix, ells ens van presentar el seu centre i diversos dels seus projectes. Després vam realitzar un xicotet recorregut pel barri i, a continuació, vam visitar l'IFIC (Institut de Física Corpuscular) de mans del Físic Alberto Aparici.
Va ser una jornada molt agradable per a tots.

 
Gràcies a tots aquells que heu col·laborat en fer possible aquesta activitat!!!

AULA DEL TABAC

Els alumnes de 1r i 2n ESO, els dies 29 i 30, van realitzar el taller “Aula del Tabac” que es troba dins del programa de prevenció tabàquica, organitzat per Salut Pública.


XARRADA PERILLS D'INTERNET I XARXES SOCIALS

Durant el mes d’octubre, els alumnes de 3r ESO han rebut una xarrada sobre perills d’ Internet i les xarxes socials, a càrrec de membres de la Policia Local. Aquestes xarrades han estat organitzades pel departament d¡orientació i vicedirecció per tal d’intentar aconseguir que els alumnes facen un bon ús d’aquest instrument de comunicació.


VISITA A UNA SINAGOGA

Els alumnes de Religió de 4rt ESO dimecres passat, 29 d’octubre, van ser  acollits per dos membres de la comunitat jueva de València, en la seua Sinagoga, per tal de donar-los a conèixer les arrels i la història del Judaisme.

Els alumnes han tingut així un coneixement i una experiència estupenda que els ha enriquit en la seua formació integral. 

VISITA A UN TEMPLE HINDÚ

Dimarts 28 d’octubre, els alumnes de Religió de 2n ESO han visitat un temple Hindú, com es fa cada any. Alguns membres d’aquesta religió ens han explicat i ens han fet algunes activitats pròpies de la seua religió.
Així els alumnes han conegut de forma pràctica i directa les principals formes de viure i expressar les creences d’aquesta religió politeista.


ACTIVITAT MICROSCÒPIA ELECTRÒNICA

L'alumnat de segon de batxillerat A, va realitzar el divendres 31, quatre activitats, al llarg del matí, a la Secció de Microscòpia Electrònica del SCSIE (Servei Central de Suport a la Investigació Experimental) al Campus de Burjassot de la Universitat de València.

En aquestes activitats l'alumnat va entrar en contacte amb les tècniques d'anàlisi i observació avançades que s'utilitzen actualment en diferents camps d'investigació, com la fluorescència, l'emissió de làser i la preparació de mostres en microscòpia electrònica.TALLER DE MEDICAMENTS

El dia 28 d'octubre, l'alumnat de primer i segon de batxillerat de ciències, juntament amb la seua professora de Biologia, Lina Garcia, van realitzar al centre, una experiència de laboratori sobre la síntesi de fàrmacs, dins del programa de divulgació ofert per LABO - Cosmocaixa.20/10/2014

DRET A VAGA

Decisions col·lectives d'inassistència a classe

1.      De conformitat amb en l'article 8 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a l'Educació, segons redacció donada per la disposició final primera de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d'Educació, les decisions col·lectives adoptades pels alumnes i les alumnes a partir del tercer curs de l'educació secundària obligatòria, respecte a la inassistència a classe, no tindran la consideració de faltes de conducta ni seran objecte de sanció quan estes hagen sigut resultat de l'exercici del dret de reunió i siguen comunicades prèviament a la direcció del centre.
2.      Les decisions col·lectives d'inassistència a classe adoptades pels alumnes i alumnes hauran de disposar de la corresponent autorització dels seus pares, mares, tutors o tutores, en el cas que els alumnes o alumnes siguen menors d'edat.
3.      Les decisions col·lectives d'inassistència a classe, a les que es referix l'apartat anterior, hauran d'estar avalades per més de 20 alumnes o alumnes, de conformitat amb l'article 1.2 de la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del Dret de Reunió.
4.      L'autorització del pare, mare, tutor o tutora de l'alumne o de l'alumna per a no assistir a classe implicarà l'exoneració de qualsevol responsabilitat del centre derivada de l'actuació de l'alumne o de l'alumna, tant amb la resta de l'alumnat com respecte a terceres persones.
5.      L'autorització del pare, mare, tutor o tutora de l'alumne o de l'alumna haurà d'omplir-se conforme al model establit en l'annex II del present decret.
6.      En tot cas, els centres docents garantiran el dret a assistir a classe i a romandre en el centre degudament atés a l'alumnat que no desitge exercitar el seu dret de reunió en els termes previstos en la legislació vigent, així com als alumnes o les alumnes que no disposen de la preceptiva autorització dels seus pares, mares, tutors o tutores.
7.      Les decisions col·lectives dels alumnes o les alumnes d'exercir el seu dret de reunió, que impliquen la inassistència a classe i l'autorització dels pares, mares, tutors o tutores dels alumnes o les alumnes, hauran de ser comunicades a la direcció del centre amb una antelació mínima de 5 dies naturals.
Atenent a tot l'anterior el procediment en ús consistix en:
·         La presentació, per part dels alumnes (exclòs el primer cicle), en les oficines de Secretaria de la sol·licitud, amb una antelació suficient, de la llista firmada pels sol·licitants
·         Els tutors de cada curs  entregaran amb antelació, i després de la sol·licitud, als alumnes i alumnes les corresponents autoritzacions, que una vegada firmades pels pares o tutors legals es tornaran  i seran dipositades en la Direcció d'Estudis per al seu posterior control.
 
Hi ha una Vaga d’alumnes convocada per als dies 21, 22 i 23 d’Octubre.
Els alumnes de l’IES Campanar, a menys de 24 hores de la data, encara no l’han demanada ni han aportat l’ autorització dels pares.
És per això que, en el cas que no acudisquen a classe, tindran falta no justificada.
Atentament

La Direcció

15/10/2014

RECITAL DE POESIA A LA BIBLIOTECA ALMELA I VIVES

El 14 d'octubre, l'alumnat de 1r Batxiller i la seua professora de valencià han assistit a una recitació de poesia a la biblioteca Almela i Vives, pròxima al nostre institut.  L'activitat s'emmarca en les activitats d'animació lectora que organitza l'ajuntament de València. La recitació ha estat a càrrec de Vicent Camps,  un actor que exerceix una valuosa tasca divulgativa de la poesia, a través de les seues excel·lents dots expressives i d'una interessant tria de textos poètics, que aconsegueix enganxar el jovent al gènere poètic.  

INTERCAMBIO CON EL GYMNASIUM OEDEME EN LÜNEBURG (ALEMANIA)

El IES Campanar, como en años anteriores, ha organizado un intercambio escolar con el Gymnasium Oedeme en Lüneburg (Alemania). Aquí han viajado 18 alumnos y alumnas de 3º, 4º ESO, 1º y 2º de Bachiller, junto con sus profesoras de inglés Clara Cabrera y Reyes Durá, del 23 al 30 de Septiembre.
Durante su estancia los alumnos han convivido con las familias alemanas, han asistido a clases regulares en el centro y han realizado diversas actividades: una visita guiada de Lüneburg, recepción en el Ayuntamiento, algunas actividades deportivas y de ocio... Para todo ello la lengua vehicular utilizada ha sido el inglés y el español.
Agradecemos a las profesoras Antje y Jenny su eficacia y amabilidad, pues han hecho posible que nuestra visita haya sido divertida, interesante y muy productiva. Igualmente agradecemos a los profesores de español Toni y Iana su colaboración y buen hacer.

Los 19 alumnos alemanes, acompañados de las profesoras Antje y Jenny, nos visitaran en Abril. 

¡Ya estamos deseando que lleguen!

10/10/2014

HORARI REUNIÓ DE PARES/MARES

TUTOR
CURSO
FECHA
LUGAR
Carmen Raga
2 ESO A
Lunes, 20 de octubre a las 18:00
Aula 30
Luz López
2 ESO B
Lunes, 20 de octubre a las 18:00
Aula 21
Empar Busó
2 ESO C
Miércoles, 22 de octubre a las 18:00
Aula 22
Miguel  A. Fernández
3 ESO A
Miércoles, 22 de octubre a las 18:00
Aula 25
Jesús Sánchez
3 ESO B
Lunes, 20 de octubre a las 18:00
Aula 26
Carmen Escribano
3 ESO C
Lunes, 20 de octubre a las 18:00
Aula 17
Trini Peris
4 ESO A
Lunes, 20 de octubre a las 18:00
Aula 18
Ricardo Perea
4 ESO B
Miércoles, 22 de octubre a las 18:00
Aula 19
Pau Tobar
4 ESO C
Lunes, 20 de octubre a las 18:00
Aula 20
Luciana Cano
4 ESO D
Jueves, 23 octubre a las 18:00
Aula 23
Clara Cabrera
2BACH A
Miércoles, 22 de octubre a las 18:00
Aula 13
Reyes Durá
2BACH B
Miércoles, 22 de octubre a las 18:00
Aula 14

22/7/2014

HORARI ENTRADA ALUMNES CURS 2014-15


ELS ALUMNES ESPERARAN AL RECINTE D'ACCÉS A L' EDIFICI DE L' IES I SE'LS CRIDARÀ PER MEGAFONIA A L'HORA PREVISTA D'ENTRADA

DIJOUS  DIA 4:  HORARI  NORMAL

9/7/2014

ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

Durant aquest curs el departament de Matemàtiques ha dut a terme diferents activitats, valorades positivament per l’alumnat. Les activitats han estat les següents:

·         Ruta matemàtica pel centre històric de la ciutat amb alumnes de 4rt d’ ESO el 19 de desembre
·         Participació en l' Olimpíada matemàtica per a 2n de Batx. en gener
·         Visita a l’Aula del Cel amb alumnes de 1r d’ ESO el 3 i 8 d’abril

·         Visita al Planetari de Castelló amb alumnes de 1r de Batx. el 14 d’ abril

VIATGE FI DE CURS 4rt ESO

Un any més un xicotet grup d’alumnes de 4rt d’ ESO realitzaren el viatge fi de curs a Paris. Del 21 al 26 de juny gaudiren d’aquesta bellíssima ciutat, visitant el barri de Pigalle, Montmartre, el Sacre Coeur, Notre Dame, la Tour Eiffel, el Louvre, Eurodisney..., i finalitzaren el viatge a la ciutat medieval de Carcassonne.
FELIÇ ESTIU!!!

 

24/6/2014

PROVES PAU

Un any més, EL CENT PER CENT DEL NOSTRE ALUMNAT ha superat les proves PAU.
 
ENHORABONA A TOT L'ALUMNAT, AL PROFESSORAT I A LES FAMÍLIES !!!

BON ESTIU !!!