5 dic. 2012

CERTIFICAT IDIOMES NIVELL BÀSIC


Curso 2012-2013
PROVES HOMOLOGADES PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC A L’IES CAMPANAR-A2

La informació es donarà als alumnes a classe.
Poden accedir tots els alumnes que tinguen almenys 16 anys complits el 31 de desembre de 2013.
La matrícula es farà del dia 10 al 17 de desembre, a la Secretària del centre de 9 a 14 hores.
La llista provisional d’admessos es farà pública el 20 de desembre.
La llista de aprovats es farà pública el 1 de març de 2013.

HORARI DE LES PROVES:
Proves per a l'obtenció del Certificat de Nivell Bàsic d'Anglès (A2) 
Els exàmens d'Anglès tindran lloc a la Sala d'Usos Múltiples el dilluns 28 de gener de 2013 a les 15.30 hores (Listening, Reading Comprehension and Writing), (140 minuts). 
L'Expressió oral serà el 4 de febrer 2013 a l’aula 16. 

Proves per a l'obtenció del Certificat de Nivell Bàsic de Francès (A2)
Els exàmens de Francès tindran lloc a l’aula de Francés el dilluns 4 de febrer de 2013 a les 15.30  hores (Comprensió escrita i oral i expressió escrita), (140 minuts).
L’Expressió oral serà el dilluns 11 de febrer, a l'aula de Francès a les 15.30 hores.

Per a veure model de sol·licitud, instruccions de matrícula, etc., consultar aquest enllaç

CURS DE PRIMERS AUXILIS

Un curs més, la professora Na Victoria Sánchez va impartir durant els dies 20, 21, 22, 26 i 27 de novembre, a l’ institut, els Curs de Primers Auxilis. Van participar l’alumnat de 1r i 2n de Batx, professorat i personal no docent del centre. Tothom hem après a, davant de ferides, hemorràgies, cremades, esquinços, situacions d’urgència…, saber com reaccionar. No només va ser una explicació teòrica, sinó que també van poder realitzar la pràctica de massatge cardíac.
Esperem que el proper curs puguem comptar amb la seua estimada col·laboració.