20 jun. 2016

CAMPANAR PUBLICA EL PERIÒDIC DE LA CRISI

La llosa de la crisi econòmica i les seues conseqüències ha estat sentida per tots els sectors socials, especialment per les classes treballadores. Tanmateix, la informació que es rep des dels mitjans de comunicació sovint ha estat segmentada i és difícil fer-se una idea general de l'origen i l'estat de la qüestió. Per a anar més enllà de les sensacions positives o negatives de la marxa de l'economia i la seua incidència social, l'alumnat de Geografia 3r ESO A de l'IES Campanar ha posat en marxa un projecte per obrir una finestra al barri.
El Periòdic de Campanar naix precisament com un intent de fer una aproximació global a l'impacte socioeconòmic d'aquesta nova gran depressió. Els i les estudiants s'han organitzat en grups per acostar-se a problemes com els desnonaments, les retallades socials, la desocupació, el deute públic, la discriminació de les dones o la fuga de cervells. Han après a redactar i estructurar articles periodístics, han après a buscar i seleccionar fonts, a interpretar les seues lectures i a crear peces totalment originals que eren revisades per un consell editor. I un cop s'ha tingut el material, s'han adonat de la feina que suposa la maquetació.
El projecte ha estat promogut des del Departament d'Història de l'IES Campanar i ha estat la manera d'aproximar-se al bloc d'Economies i Desigualtats del tercer curs de secundària. La coordinació ha estat a càrrec del professor Pau Tobar. Ha estat una experiència molt positiva tant per alumnat com per als professors i els exemplars impresos seran repartits a la biblioteca del barri, el forn i el bar. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario