4 feb. 2016

PRÀCTIQUES DE FISICA I QUIMICA A LA UV

Els alumnes de 2n de Batx A van realitzar aquest mes de gener dues visites al campus de Burjassot de la UV. Aquestes visites s'emmarquen en els programes didàctics "Aula Experimenta" i "Gaudint la Química", organitzats per les Facultats de Física i de Química respectivament, en col·laboració amb l'educació secundària. Aquests programes permeten als alumnes una presa de contacte amb la Universitat.
La primera visita la van realitzar els alumnes de Química el 14 de gener. En ella, van realitzar diverses pràctiques de gran interès formatiu i social, com són:
* Introducció a l'anàlisi qualitativa, per identificar un metall contaminant en aigua;
* Electrodeposició d'un metall, procediment utilitzat per a l'acabat de productes tan diversos com peces niquelades, bijuteria o xapats en or;
* Síntesi de niló, producte sintètic amb múltiples aplicacions, des de roba fins a coixinets de màquines.
Per finalitzar, es van estudiar diferents propietats físiques i químiques del diòxid de carboni, CO2, en estat sòlid, també conegut com gel sec o neu carbònica.
  
La segona visita la van realitzar el 26 de gener els alumnes de Física. Aquests van observar diferents fenòmens que mostren la naturalesa ondulatòria de la llum, com són la difracció i la polarització, els quals tenen gran aplicació pràctica, des de l'anàlisi de substàncies fins a la detecció de tensions estructurals en peces transparents. A continuació, van estudiar la formació d'imatges mitjançant lents convergents i divergents. Finalment, van construir un microscopi amb dues lents i van determinar l'augment angular (l'amplificació) del mateix.

No hay comentarios:

Publicar un comentario