8 dic. 2014

PROVES DE NIVELL BÀSIC D' IDIOMES

CURS 2014-2015

PROVES HOMOLOGADES PER A L’ OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC EN L’ IES CAMPANAR 

A2

La informació es facilitarà als alumnes a classe.
Podran realitzar-la els alumnes que complisquen almenys
16 anys abans del 31 de desembre de 2015.
La matrícula es realitzarà entre els dies 8 i 12 de desembre,
a la
Secretaria del Centre de 9 a 14 hores.

La llista provisional d’ admesos es farà pública el 16 de desembre.
La llista d’ aprovats es farà pública dilluns 3 de març.

HORA DE LES PROVES

ANGLÈS-A2

Els exàmens d’ anglès tindran lloc a la sala d’ usos múltiples dilluns 26 de gener de 2014 a les 15:30h (Listening, Reading Comprehension and Writing), (140 minuts).
L’ expressió oral serà diluns 2 de febrer de 2014 a les 15:30h.

FRANCÈS-A2

Els exàmens de francès tindran lloc a la sala d’ usos múltiples dijous 22 de gener de 2014 a las 15:30h (Comprensió escrita i oral, i expressió escrita), (140 minuts).
L¡ expressió oral serà dijous 29 de gener de 2014 a les 15:30h.

No hay comentarios:

Publicar un comentario