21 oct. 2013

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Informació sobre Eleccions al Consell Escolar
 
            Per Resolució de 20 de setembre  del 2013 de la directora general de Innovació, Ordenació i Política lingüística (DOGV 30/09/2013) es regula l'elecció a Consells Escolars en els centres docents no universitaris. 

            El dia 17 d'octubre del 2013 es va constituir en el centre la Junta Electoral que va prendre els acords següents: 

1.       Aprovar els censos electorals dels distints sectors: Pares/mares (o Tutors/es); Alumnes, Personal d'Administració i Servicis, i Professors/es.

2.       Realitzar el sorteig pertinent per a designar els titulars i suplents de les meses electorals. El resultat de tal sorteig es comunicarà als interessats

3.       Establir com a data límit per a la presentació de candidats als distints estaments les 12 hores del dijous 14 de novembre.

·         Publicació de les distintes candidatures el  dilluns 18 de noviembre.
·         Reclamació a les anteriors fins al dimarts 19 de noviembre.
·         Resolució de les reclamacions i proclamació de candidats dimecres 20 de novembre.

4.       Fixar el següent calendari  d'eleccions:

a)       Professors en el claustre que se celebrarà el dijous 28 de novembre.
b)       Alumnes el dijous 28 de novembre de 09,10 h a 13,30 h.
c)       Pares/Mares dijous 28 de novembre 18,30 h a 20,30 h.
 
Més informació a la web de Vicedirecció. Veure Informació.
 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario