5 dic. 2012

CERTIFICAT IDIOMES NIVELL BÀSIC


Curso 2012-2013
PROVES HOMOLOGADES PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC A L’IES CAMPANAR-A2

La informació es donarà als alumnes a classe.
Poden accedir tots els alumnes que tinguen almenys 16 anys complits el 31 de desembre de 2013.
La matrícula es farà del dia 10 al 17 de desembre, a la Secretària del centre de 9 a 14 hores.
La llista provisional d’admessos es farà pública el 20 de desembre.
La llista de aprovats es farà pública el 1 de març de 2013.

HORARI DE LES PROVES:
Proves per a l'obtenció del Certificat de Nivell Bàsic d'Anglès (A2) 
Els exàmens d'Anglès tindran lloc a la Sala d'Usos Múltiples el dilluns 28 de gener de 2013 a les 15.30 hores (Listening, Reading Comprehension and Writing), (140 minuts). 
L'Expressió oral serà el 4 de febrer 2013 a l’aula 16. 

Proves per a l'obtenció del Certificat de Nivell Bàsic de Francès (A2)
Els exàmens de Francès tindran lloc a l’aula de Francés el dilluns 4 de febrer de 2013 a les 15.30  hores (Comprensió escrita i oral i expressió escrita), (140 minuts).
L’Expressió oral serà el dilluns 11 de febrer, a l'aula de Francès a les 15.30 hores.

Per a veure model de sol·licitud, instruccions de matrícula, etc., consultar aquest enllaç

No hay comentarios:

Publicar un comentario