16 nov. 2011

CERTIFICAT IDIOMES NIVELL BÀSIC

PROVES HOMOLOGADES PER A LA OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC A L’IES CAMPANAR-A2 
L’informació es donarà als alumnes en classe. (Instruccions i sol·licitud)
Poden accedir tots els alumnes que tinguen almenys 16 anys complits el 31 de desembre de 2012.
La matrícula es farà del dia 1 al 14 de desembre.
La llista d’admessos es farà pública el 21 de desembre.
La llista de aprovats es farà pública el 1 de març de 2012.
HORARI DE LES PROVES:
Proves per a l'obtenció del Certificat de Nivell Bàsic d'Anglès (A2) 
Els exàmens d'Anglès tindran lloc a la Sala d'Usos Múltiples el proper 25 de gener de 2012 a les 15.30 hores (Listening, Reading Comprehension and Writing), (140 minuts). 
L'Expressió oral serà el 1 i 2 de febrer 2012 al departament d'Anglès. L’horari es comunicarà directament als alumnes matriculats depenent de la professora d’anglès que tinguen. 
Proves per a l'obtenció del Certificat de Nivell Bàsic de Francès (A2)
Els exàmens de Francès tindran lloc a la Sala d'Usos Múltiples el proper 30 de gener de 2012 a les 15.30  hores (Comprensió escrita i oral i expressió escrita), (140 minuts).
L’Expressió oral serà el dilluns 6 de febrer, a l'aula de Francès a les 15.30 hores.

No hay comentarios:

Publicar un comentario