18 oct. 2011

ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR

Informació sobre Eleccions a Consell Escolar

               
            Per Resolució de 22 de setembre  del 2011 de la directora general de Educació i Qualitat Educativa de la Conselleria de Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana (DOGV 05.10.2011) es regula l'elecció a Consells Escolars en els centres docents no universitaris.

            El dia 13 d'octubre del 2011 es va constituir en el centre la Junta Electoral que va prendre els acords següents:
1.       Aprovar els censos electorals dels distints sectors: Pares/Mares (o Tutors/es); Alumnes, Personal d'Administració i Servicis, i Professors/es.
2.       Realitzar el pertinent sorteig per a designar els titulars i suplents de les meses electorals. El resultat de tal sorteig es comunicarà als interessats
3.       Establir com a data límit per a la presentació de candidats als distints estaments les 12 hores del dilluns 14 de novembre.
·         Publicació de les distintes candidatures el  dimarts 15 de novembre.
·         Reclamació a les anteriors fins al dijous 17 de novembre.
·         Resolució de les reclamacions i proclamació de candidats el divendres 18 de novembre.
4.       Fixar el següent calendari  d'eleccions:
a)       Professors en el claustre que se celebrarà el dilluns 28 de novembre.
b)       Alumnes el dilluns 28 de novembre de 09,10 h a 13,30 h.
c)       Pares/Mares dilluns 28 de novembre 18,30 h a 20,30 h.
d)       PAS dilluns 28 de Novembre a les 13,00 h.
 
Més informació a la web de Vicedirecció. Veure Informació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario