16 dic. 2010

EIXIDA A LA RIBERA DEL XUQUER

L’eixida extraescolar a la Ribera de Xúquer, zones costanera i marjal de Sueca i València és en realitat un recorregut amb parades o fites que pretén mostrar directament els enclavaments costaners i permet una exposició il·lustrada amb els paisatges naturalesque sempre seran millors que les fotografies.
Es tracta de visualitzar els aspectes geotopológicos d’una costa ( platja, penya-segat, dunes, mareny, ullals, port, llacunes, desembocadures de riu,... ), dels impactes humans més habituals: contaminació de l’aigua, eutrofixación, contaminació per fems, impacte urbanístic en primera línia de platja, recostrucción, mesures preventives dels impactes,....
A més de reconsiderar la topogeografía d’una zona de vall i plana al·luvial: conca de riu,  meandres estrangulats, zona d’inundació, canals de desaigüe alternatius, elements del paisatge biòtics i abiòtics, impactes paisatgístics, pantalles visuals, focus, panoràmiques i plans de la visual,... la consideració del paisatge com a recurs...
Fonamentalment es desenrotllen els conceptes bàsics de dos recursos fonamentals: els paisatges i les zones costaneres ( que són dos dels temes de selectivitat per a l’assignatura de Ciències de la Terra i del Medioambiente ) analitzant els recursos, impactes i riscos més importants.


No hay comentarios:

Publicar un comentario