14 feb. 2010

Nou horari proves Anglès E.O.I. (A2)

NOU HORARI PROVES ANGLÈS E.O.I. (A2)
La prova de Comprensió Oral (Listening) i Escrita (Reading Comprehension) i la d'Expressió Escrita (Writing Exam) seran el dia 22 a les 12.15 hores i no per la vesprada. La durada aproximada de 2 hores 15 minuts.
Quant a la prova d’Expresió Oral (solament per als alumnes, els quals hagen passat la prova del dia 23) serà el dijous dia 25 a les 12.30 hores. El mateix dia 25 es publicarà al taulell d’anuncis quins alumnes hi poden fer-la.        El Departament d'Anglès

No hay comentarios:

Publicar un comentario